ขอเชิญชวนร่วมส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ในแคมเปญ ร่วมส่งต่อปฏิทินเก่ามอบความรักผ่านอักษรเบรลล์

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอเชิญชวนร่วมส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ในแคมเปญ ร่วมส่งต่อปฏิทินเก่ามอบความรักผ่านอักษรเบรลล์ เพื่อมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยสามารถนำส่งได้ที่ โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)