“การกลายพันธุ์ของโคโรน่าไวรัส SARS-COV-2 และความรุนแรงของโรค COVID-19”

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

สารสภาฉบับนี้มาพร้อมกับข่าวร้อนแรง “การกลายพันธุ์ของโคโรน่าไวรัส SARS-COV-2 และความรุนแรงของโรค COVID-19” โรคติดเชื้อที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก ทุกคนทั่วโลกให้ความสนใจ และติดตามสถานการณ์กันแบบใกล้ชิด เราควรเตรียมรับมือกันอย่างไร สิ่งที่เราทุกคนทำได้ในช่วงเวลานี้ก็คือ การรักษามาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม