ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) ประกาศมห...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. .... ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓โดยตอบแบบสำรวจได้ ๒ ช่องทาง ที่๑. แบบสำรวจอ...

ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปร...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓" ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่www.cufst.orgและพิมพ์เอกสารพร้อมหลักฐานจำนวน ๓ ชุด และแผ่นดีวีดี (ไฟล์ PDF) จำนวน ๒ แผ่น ส่งที่ สภาพนักงาน ...

ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อ...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่www.princessngarmchit.orgและส่งใบสมัครได้ที่ สภาพนักงาน กองกลาง ชั้น ๒ สำนักงา...

ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

Service Mind by Senate ปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา

สภาพนักงานได้จัดกิจกรรม Service Mind by Senate ปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาพนักงานได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ได้จากการรับบริจาคจากทุกท่านส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ...

ประกาศวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

โครงการปันน้ำใจ บริจาคเสื้อผ้ามือ2

สภาพนักงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง และสมาชิกสภาพนักงานได้นำเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้ว เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลชลบุรี โครงการปันน้ำใจ บริจาคเสื้อผ้ามือ2

ประกาศวันที่ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ประชุมวิชาการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ...

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย ผศ.สุดสายชล หอมทอง นางเอื้อมพร ศิริธรรม และนางศิรินาฏ แม้นเหมือน เข้าร่วมประชุมวิชาการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

วิธีการออกกำลังสมองทำอย่างไรได้บ้าง

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ "วิธีการออกกำลังสมองทำอย่างไรได้บ้าง"

ประกาศวันที่ : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

“ผู้ปกครองกับความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy)”

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ ได้นำเสนอแนวคิดในเรื่องความชอบธรรม ในหัวข้อ “ผู้ปกครองกับความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy)” มาฝากทุกท่าน ติดตามได้ในสารสภาฉบับนี้

ประกาศวันที่ : 8 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

วิ่งตามโซนหัวใจ

การวิ่ง เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผู้คนเลือกที่จะใช้ และให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องสุขภาพ เนื่องจากทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ในปัจจุบันมีการจัดงานวิ่งทุกๆ สุดสัปดาห์ และมีผู้ที่เข้าร่วมในแต่ละงานเป็นจำนวนมาก หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “โ...

ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก

มหาวิทยาลัย สโมสรมหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความรัก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ...

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ....

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ เดอะไทด์ ร...

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาพนักงานจัดโครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระ...