เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนประสังคม

เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนประสังคม https://drive.google.com/drive/folders/1F8OoBG6K5qpvdLUJCEJ56A3c6_Ifmsi1?usp=sharing

ประกาศวันที่ : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ด้วยสมาชิกสภาพนักงานจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน (รายละเอียดดังเอกสารที่แบบ)

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน และ...

สภาพนักงาน ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน และโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผ่านสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

Service Mind by Senate ปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา

สภาพนักงานได้จัดกิจกรรม Service Mind by Senate ปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาพนักงานได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ได้จากการรับบริจาคจากทุกท่านส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ...

ประกาศวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

โครงการปันน้ำใจ บริจาคเสื้อผ้ามือ2

สภาพนักงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง และสมาชิกสภาพนักงานได้นำเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้ว เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลชลบุรี โครงการปันน้ำใจ บริจาคเสื้อผ้ามือ2

ประกาศวันที่ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ประชุมวิชาการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ...

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย ผศ.สุดสายชล หอมทอง นางเอื้อมพร ศิริธรรม และนางศิรินาฏ แม้นเหมือน เข้าร่วมประชุมวิชาการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ข้าวพื้นเมืองและสารต้านอนุมูลอิสระ

สารสภาพนักงาน (ข้าวพื้นเมืองกับสารต้านอนุมูลอิสระ)สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

วิธีการออกกำลังสมองทำอย่างไรได้บ้าง

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ "วิธีการออกกำลังสมองทำอย่างไรได้บ้าง"

ประกาศวันที่ : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

“ผู้ปกครองกับความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy)”

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ ได้นำเสนอแนวคิดในเรื่องความชอบธรรม ในหัวข้อ “ผู้ปกครองกับความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy)” มาฝากทุกท่าน ติดตามได้ในสารสภาฉบับนี้

ประกาศวันที่ : 8 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผ...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน และโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผ...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน และโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย...

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก

มหาวิทยาลัย สโมสรมหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความรัก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ...