หน้าแรก

Slider
Slider

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

'Harmony in diversity'

'เป็นที่พึ่ง ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อ'

รศ. ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ม.ค. 2566 ประกาศ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.
24 ม.ค. 2566 ขอเชิญชวนประชาคม ม.บูรพา ร่วมกิจกรรม ❣️”วาเลนไทน์นี้…อยากโหวตและบอกรักให้กับเพื่อนร่วมงานคนนี้…ที่ดีต่อใจ”
19 ธ.ค. 2565 ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
23 พ.ย. 2565 ขอเชิญเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2566
8 พ.ย. 2565 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานตำแหน่งวิชาชีพของสายสนับสนุน
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!