ขอเชิญฟังบรรยายให้ความรู้ ไขข้อข้องใจกับประกันสังคม “เงินประกันสังคมที่จ่ายไป ให้สิทธิอะไรกับพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาบูรพา
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)

ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ : https://shorturl.at/jzBRS
หรือ สแกน QR code