การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วางแผนเกษียณด้วยอสังหาริมทรัพย์

ความมั่นคงหลังเกษียณจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ และต้องมีความมั่นคงทางการเงินที่เพียงพอรองรับกับการใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณ ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนทางการเงิน เพื่อการก้าวสู่วัยเกษียณตั้งแต่เนิ่น ๆ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) สภาพนักงานได้จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วางแผนเกษียณด้วยอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” รวมถึงผู้สนใจ ได้รับความรู้เพื่อการมีทรัพย์สิน และทุนเพียงพอที่จะสร้างรายได้ในอนาคตหลังจากช่วงหมดวัยทำงาน