ภาพกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2566 และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2566 และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.30-20.00 น. ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…