ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล

สภาพนักงานของแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาศิลปกรรมศาสตร์