“เทคนิคการทำรายวิชา BUU MOOC ให้ปัง”

กองบริการการศึกษา ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขุมปัญญาตะวันออก”
EP.2 ➡️ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 13.00 – 15.00 น. เรื่อง “เทคนิคการทำรายวิชา BUU MOOC ให้ปัง”
💟ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้:
ดร.ภูเบศ เลื่อมใส คณะศึกษาศาสตร์
อ.เสกสรร พรมเกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.รพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ์ สถาบันภาษา
💟ผู้ดำเนินรายการ: ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ 👉 https://bit.ly/KM_Register
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ลิงก์ http://service.buu.ac.th/index.php/buukm65/