คลิปวิดีโอย้อนหลัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลิกแนวคิดการเขียนหนังสือและตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ”

คลิปวิดีโอย้อนหลัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลิกแนวคิดการเขียนหนังสือและตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ”
– https://www.youtube.com/watch?v=kQfYcI6g0_Y

➡️เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.
Online ผ่านระบบ Zoom meeting
💛 จัดโดย สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
⭐️วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
💕ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ดร.เบญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม